تمامی پروازها بین سوئد و ایران لغو شد

18:40

اداره کل ترابری در سوئد در سایت خود اعلام کرد که کلیه پروازها به ایران لغو می شود.

Gunnar Ljungberg می‌گوید مشکلات ناشی از این تصمیم را درک می کنم ولی امنیت پرواز در درجه اول اهمیت قرار دارد. وی همچنین اضافه کرد که سوئد وضعیت امنیت پروازهای مسافری در ایران را به دقت تحت نظر دارد.

https://omni.se/a/BR2p8e

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial