تمرین نظامی در استکهلم

10:11
بیش از دویست نفر از افراد نظامی در طول روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مرکز شهر استکهلم عملیات نظامی تمرینی انجام خواهند داد.
این افراد با پوشش و تجهیزات نظامی در سطح شهر مشاهده خواهند شد.
در این تمرینات نظامی پایین آمدن با طناب از صخره و همچنین شنا کردن در جریان آب گنجانده شده است. در جریان این تمرین هیچ گلوله ای شلیک نخواهد شد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial