تهاجم راسیستی در قطار به دختر ۱۵ ساله آسیایی

19:35

دختر ۱۵ ساله Teri-Annes به قصد مدرسه سوار قطار شهری شد. آنجا بود که وی مورد تهاجم گروهی قرار گرفت که به خاطر چهره آسیایی وی از وی خواستند که از قطار پیاده شود.
Teri-Annes می گوید این آدم را عصبانی می‌کند. نباید انسان های دیگر را به دلیل ترس خود تحقیر نمود.
برومند – راهنما
فیلم

Teri-Annes 15-åriga dotter satte sig på spårvagnen mot skolan. Då blev hon tillsagd att gå av – för att hon har asiatiskt påbrå.
– Jag blir arg, man ska inte trycka ner andra människor på grund av sin egen rädsla, säger Teri-Anne Yen Ling.

https://svt.se/nyheter/lokalt/vast/hennes-dotter-utsattes-for-rasistattack-pa-sparvagn-med-tanke-pa-viruset-borde-du-ga-av

Antal visningar : 1,696
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial