تهدید وضع گمرک توسط آمریکا برای خودروهای اروپایی

14:11

وزیر تجارت خارجی سوئد Anna Hallberg (S) احتمال وضع گمرک در مورد خودروهای اروپایی را بسیار تاسف بار خواند.
ترامپ اعلام کرده است در صورت حمایت اروپا از ایران در مورد پرونده هسته ای ایران، بیست و پنج درصد گمرک بر صادرات خودروهای اروپایی به آمریکا وضع خواهد کرد.
این خبر توسط وزیر دفاع آلمان نیز تایید شده است.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/1n3BQK

Antal visningar : 127
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial