توزیع واکسن کرونا اوایل نوامبر در آمریکا

10:24

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری» (C.D.C) آمریکا با انتشار نامه ای خطاب به مقام های بهداشتی ایالتی این کشور از آن ها خواسته است برای توزیع واکسن کرونا در اوایل ماه نوامبر آماده باشند. بر اساس گزارش روز چهارشنبه نیویورک تایمز (دوم سپتامبر)، «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری» آمریکا برای نخستین بار تاریخ توزیع واکسن در این کشور را مشخص کرده و از مقام های بهداشتی ایالت های مختلف این کشور خواسته است برای توزیع واکسن کرونا در اوایل ماه نوامبر آماده باشند.

https://www.rfi.fr/fa

Antal visningar : 51

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial