توفان برق بیش از نیم میلیون نفر در جنوب آمریکا را قطع کرد

11:12

توفند سالی موجب شد تا بیش از نیم میلیون نفر از ساکنان سواحل جنوب و جنوب شرقی آمریکا در خاموشی بمانند و باران‌های سیل آسا و موج‌های طوفان سواحل این بخش از کشور را در هم کوبیده است. شدت بادهای توفان سالی روز چهارشنبه و پس از رسیدن به ساحل کمتر شده بود اما این توفان همچنان با سرعت در ایالت‌های فلوریدا و آلاباما در حال تخریب است و آبگرفتگی موجب بروز خسارتهای فراوانی شده است. این توفند با ورود به جنوب آمریکا باعث باران های سیل آسا و خیزش امواج دریا شده، قایق ها را در هم کوبیده و پل ها را شکسته است. سالی (Sally) به عنوان یک توفند (توفان فوق استوایی) درجه دو وارد خشکی شد که اکنون از شدت آن کاسته شده و به یک توفان استوایی بدل شده است. با این حال سرعت پایین حرکت توفان آن را بسیار خطرناک می کند. پنساکولا در ایالت فلوریدا به شدت آسیب دیده و یک کرجی سرگردان بخشی از پل “بی بریج” را شکسته است. همچنین بخش هایی از آلاباما شاهد خیزش امواج دریا هستند.

https://www.bbc.com/persian/world-54185661

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial