توفان هایشن پس از در نوردیدن ژاپن به سمت کره جنوبی رفت

09:48

توفان هایشن پس از در نوردیدن ژاپن در حال حرکت به سمت جنوب این کشور و کره جنوبی است.

به گفته سازمان هواشناسی کره جنوبی این توفان در حال نزدیک شدن به بندر بوسان که دومین شهر بزرگ این کشور است، می‌باشد.

بیش از ۳۰۰ پرواز در دهها فرودگاه کره جنوبی لغو شده و حرکت برخی قطارها نیز متوقف گردیده است.

در ژاپن این توفان موجب قطع برق صدها هزار خانه گردید، با این حال میزان خسارت‌های این توفان از آنچه که پیش‌بینی می‌شد کمتر است.

https://www.bbc.com/persian/world-54053384

Antal visningar : 20

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial