تکذیب ارسال جعبه سیاه توسط ایران

13:34

رویترز گزارش داد که ایران ارسال جعبه سیاه مربوط به هواپیمای اوکراین را تکذیب نموده است. ایران اعلام کرده است که رسیدگی به اطلاعات موجود در جعبه سیاه در ایران انجام خواهد گرفت. حسن رضایی فر، رئیس کمیته رسیدگی به سرنگونی هواپیمای اوکراین می گوید احتمال ارسال جعبه سیاه به اوکراین و فرانسه نیز وجود دارد ولی هنوز تصمیمی در اینمورد گرفته نشده است.
روز شنبه گزارشاتی از منابع ایرانی مبنی بر ارسال جعبه سیاه به اوکراین دریافت شد. گزارشاتی که امروز تکذیب شد.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/WbB0dg

Antal visningar : 277
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial