ثبت نام 30000 نفر از ساعت 7 صبح امروز برای کنکور

ثبت نام 30000 نفر از ساعت 7 صبح امروز برای کنکور
امروز ساعت 7 صبح درهای سالن انتظار دیجیتال ثبت نام کنکور یا högskoleprov بر روی متقاضیان گشوده شد و تا ساعت 11 صبح امروز یعنی در طول 4 ساعت (زمان درج خبر) سی هزار نفر به منظور ثبت نام برای شرکت در این امتحان صف کشیده اند.
جالب اینجاست که در دنیای امروز صف های طویل ثبت نام جای خود را به صف دیجیتال داده است.
البته توضیح داده شده است که صرف ایستادن در صف الزاما به معنی ثبت نام شدن نیست.
تنها پس از ثبت نام شدن و پرداختن هزینه شرکت در امتحان است که یک فرد می تواند مطمئن باشد که ثبت نام شده است.
تعداد کسانی که امسال می توانند در امتحان högskoleprov شرکت کنند 27600 نفر تعیین شده است.
امسال به دلیل کرورونا وضعیت برگزاری امتحان högskoleprov تا مدت ها نامشخص بود.
 
Antal visningar : 38
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial