جعبه سیاه هنوز در اختیار ایران

00:04

کمیته سوئدی رسیدگی به سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین که در ساعات بامدادی روز چهارشنبه هفته پیش در ایران هدف موشک های شلیک شده از پایگاه های نظامی ایران قرار گرفت عقیده دارد که سرعت رسیدگی ایران به این موضوع بسیار کند صورت می گیرد.
هنوز زمان مشخصی برای انتقال و تحویل جعبه سیاه از طرف ایران تعیین نشده است.
به عقیده Peter Schwaffer رئیس کمیته رسیدگی در سوئد بازگشایی جعبه سیاه تکنولوژی پیشرفته ای را می طلبد که ایران فاقد آن است. از مراکز مناسب برای بازگشایی جعبه سیاه به فرانسه و کیف اشاره شده است.
وی می گوید چیزی که به هر حال الان مسجل است این است که جعبه سیاه نه در راه کیف است و نه در راه فرانسه و ما در حال حاضر از قصد ایران در اینمورد بی خبریم.

https://omni.se/a/9vVzg5

Antal visningar : 112
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial