جنگندگان داعش در سوئد

10:05

جنگندگان داعش در طول دوسال گذشته توسط پلیس یوتوبوری مورد بازجویی قرار گرفته اند. بر اساس روزنامه Dagens Nyheter تا کنون به یکی از این افراد تفهیم اتهام شده است.
در طول اینمدت حدود ۳۰ نفر به دلیل ارتباطات خود با گروه تروریستی داعش مورد بازجویی قرار گرفته اند. میانگین سنی این افراد حدود ۲۰ است و یک سوم این افراد زن می باشند.
تلاش پلیس بر اینست که تصویری روشن و مشخص از این افراد بدست آورده، میزان تهدید جامعه توسط این افراد را برآورد نماید.

https://omni.se/a/pL5gdV

Antal visningar : 50
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial