جو بایدن پیشتاز با 12%

13:07

بر اساس نظرسنجی رویترز کاندیدای انتخاباتی حزب دموکرات، جو بایدن، 12% از ترامپ پیشی گرفته است.
52% پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که به جو بایدن و 40% اعلام کرده اند که به ترامپ رای خواهند داد. 3% قصد دارند به کاندیدای دیگری رای دهند و 5% هنوز تصمیم نگرفته اند.
با توجه به سیستم انتخاباتی آمریکا که نهایتا برنده انتخابات بر اساس آراء الکترو تعیین می شود، ترامپ میتواند مجددا انتخاب شود حتی اگر بایدن آراء بیشتری را به خود اختصاص دهد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial