حدود ۵۰۰ نهنگ در استرالیا گیر افتاده‌اند؛ شمار زیادی مرده‌اند

09:17

در عملیات گسترده نجات نهنگ‌ها، مشخص شد حدود ۴۷۰ در در ساحل جزیره تاسمانی استرالیا گیرافتاده‌اند. این عدد بسیار بیشتر از تخمین اولیه است.

این، بیشترین تعداد نهنگی است که تا کنون در این جزیره گیر افتاده‌اند.

در دور تازه عملیات نجات یک گروه ۲۰۰ نفره پیدا شده است که برآورد می‌شود اغلب آنها که مرده‌اند. گروه دوم را یک تیم شناسایی از طریق بالگرد و در ۱۰ کیلومتری گروه اول پیدا کرده است.

روز گذشته امدادگران اعلام کرده‌ بودند ۲۷۰ نهنگی را در ساحل این جزیره جنوبی استرالیا پیدا کرده‌اند که از این تعداد ۹۰ نهنگ مرده‌ بودند.

https://www.bbc.com/persian/54261688

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial