حرکت به سمت اروپا

12:26

دیشب حداقل ۱۳۰۰۰ نفر پناهنده یک شب سرد را در منطقه مرزی بین ترکیه و یونان گذراندند.
در میان پناهندگان تعداد زیادی زن و کودک وجود دارد.
سیل پناهندگان پس از اعلام ترکیه در مورد بازگشودن مرزهای خود به سمت یونان به سمت مناطق مرزی این کشور به راه افتاده است.
امری که نگرانی ها را در مورد سرازیر شدن میلیون ها پناهنده به اروپا دامن زده است.
برومند – راهنما

FLYKTEN TILL EUROPA Minst 13 000 flyktingar har nu samlats vid Turkiets gräns mot Grekland, rapporterar AFP.
”Tusentals flyktingar, bland dem familjer med små barn, tillbringar den kalla natten vid gränsen”, säger FN-organet Internationella flyktingorganisationen (IOM) i ett uttalande.
Flyktingarna har rört sig mot gränsen sedan Turkiet sagt sig vara villigt att öppna sin gräns mot Europa, trots avtalet med EU om att behålla flyktingarna i landet.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa tidigare i dag att EU ser ”mer oro” på flyktingströmmen.

FN: Minst 13 000 flyktingar vid gränsen mot Grekland
https://omni.se/a/mRwmrE

Antal visningar : 808
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial