خشونت نسبت به زنان در سوئد

11:06
بر اساس گزارش رادیو تلویزیون سوئد هر سه هفته یک زن در سوئد توسط همسر خود به قتل می رسد و از هر مورد ضرب و شتم زنان که به پلیس گزارش داده شده است یک مورد در یک رابطه نزدیک رخ داده است.
 
جمعا در طول سال جاری تا پایان ماه آگوست 8970 فقره خشونت نسبت به زنان در سوئد درج گردیده است.
 
مسئول مرکز ملی حمایت از زنان Åsa Witkowski می گوید خشونت مردان نسبت به زنان در سطح جامعه چنان گسترده است که میتوان از آن به عنوان یک معضل اجتماعی که سلامت جامعه را با خطر روبرو می سازد نام برد.
 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بین 30 تا 60 درصد زنان در جهان توسط همسران خود مورد ضرب و شتم فیزیکی و یا خشونت جنسی قرار می گیرند.
 
برومند
 
Antal visningar : 64
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial