خودداری روحانی از حضور در مراسم سالانه آغاز سال تحصیلی در ایران در میان موجی از نگرانی و انتقاد

13:52

سال تحصیلی جدید در ایران آغاز شده و حسن روحانی رئیس جمهور که هر ساله با حضور در یکی از مدارس زنگ شروع سال را به صورت نمادین می‌نواخت، به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی در این مراسم شرکت کرده است.

آقای روحانی از محل نهاد ریاست جمهوری دستور نواخته شدن زنگ شروع سال تحصیلی را صادر کرد و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس تهران، این زنگ را به صدا درآورد.

رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود گفت “ثابت می کنیم دوگانه سلامت یا آموزش نادرست است” و خطاب به دانش‌آموزان و کادرهای آموزشی گفت “اگر نظافت مد نظر ما باشد، ضدعفونی کلاس، ضدعفونی یا شستن دست‌ها، استفاده مداوم از ماسک و رعایت فاصله می‌تواند ما را از این بیماری مصون بدارد”.

او گفته “سلامت دانش آموزان به دلیل حضور یک دشمن طبیعی در میان جامعه یعنی ویروس کرونا با دقت بیشتری باید مد نظر قرار بگیرد و این بار بر دوش پدران، مادران، خانواده، مدیران و بردوش معلمان سرفراز ماست”.

https://www.bbc.com/persian/iran-53984863

Antal visningar : 19

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial