داستان مردی که دستش در دهان همسایه گیر کرد

11:13

دست یک مرد هفتاد ساله در دهان همسایه اش گیر کرد. این حادثه پس از درگیری فیزیکی و نزاع بین آن دو رخ داد.
درگیری از آنجا شروع شد که همسایه یک راننده تراکتور را برای انجام کاری دعوت به همکاری نمود. مرد هفتاد ساله که عقیده داشت همسایه باید این کار را به او محول می کرد از این امر چنان عصبانی شد که ضربه ای به صورت همسایه زد و دست وی در دهان همسایه گیر کرد.
قضیه با دخالت یک شاهد ماجرا که کمک کرده، دست این مرد هفتاد ساله را از دهان همسایه بیرون می آورد خاتمه پیدا می کند.
این مرد هفتاد ساله به پرداخت جریمه نقدی و حکم تعلیقی محکوم شده است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial