در گیری گروه های بزهکار همچنان ادامه دارد

10:02

دیشب، پنجشنبه شب، یک نفر در تنستا در استکهلم به اتهام اقدام به قتل دستگیر شد.
این دستگیری پس از تیراندازی به مرد جوانی که گفته می شود از اعضای گروه بزهکار ”Shottaz yngre” می باشد انجام شده است.
در این اواخر درگیری بین این گروه و گروه بزهکار ”Husbys Hyenor” تا کنون چهار کشته بر جای نهاده است.
آلارم پلیس دیشب پس از تماس کسی که عنوان می کرد صدای تیراندازی در منطقه شنیده به صدا درآمد. پلیس از حضور در محل توانست فرد مصدوم را پیدا و به بیمارستان منتقل نماید. انتقال فرد مصدوم به بیمارستان با اسکورت خودروهای پلیس انجام گرفته است.
هنوز تعداد زیادی از افراد پلیس در محل حضور دارند.
Antal visningar : 88
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial