دستگیری تصادفی قاتل فراری توسط پلیس

14:51
در ماه آگوست گذشته بود که دو نفر نوجوان 18 و 19 ساله که به اتهام جرائم سنگین منجمله قتل دستگیر شده بودند از یک خانه محل نگهداری نوجوانان بزهکار در لوند توسط افراد مسلح فراری داده شدند.
 
اکنون بر اساس آخرین گزارشات رسیده این دو نفر مجددا در جریان یک ایست کنترل گواهینامه کاملا به صورت تصادفی در Örebro دستگیر شده اند.
در جریان این بازرسی پلیس به خودرو دستور ایست می دهد ولی راننده تصمیم می گیرد که از محل بگریزد. در همین رابطه پلیس به تعقیب خود رو فراری می پردازد. در حین فرار خودرو می ایستد و یک نفر از خودرو پیاده شده و می گریزد.
 
پلیس بالاخره خودرو را متوقف می کند و شخص فراری را نیز دستگیر مینماید. در تحقیقات مشخص می شود که این دو نفر همان دو نفری هستند که از خانه محل نگهداری نوجوانان فرار کرده اند.
 
راننده این خودرو اکنون ضمن اتهامات قبلی متهم به رانندگی غیرمجاز و همچنین رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر می باشد.
 
یکی از این دو نوجوان محکوم به قتل Lidingö در سال 2018 و دیگری نیز محکوم به تلاش به انجام دو مورد قتل در سپتامبر 2018 می باشد.
 
Antal visningar : 1,365
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial