دستگیری سه نفر در استکهلم

16:34

در جریان حمله امروز پلیس به چندین آدرس در استکهلم سه نفر دستگیر شده اند.
بر اساس گزارشات این سه تن متهم به اقدام به قتل در منطقه یرفلا می باشند.
بر اساس گزارش پلیس دستگیر این سه نفر پس از همکاری پلیس اروپا و در جریان “عملیات رابینسون”
صورت گرفته است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial