دستگیری متجاوز جنسی در مالمو

13:55

دیشب یک مرد چهل ساله به جرم تجاوز جنسی به یک زن در Almtorget در مالمو دستگیر شد.
پلیس Andreas Hulting می‌گوید ما به محض اطلاع از موضوع از طریق ردگیری مظنون و کمی شانس توانستیم فرد مظنون را شناسایی و دستگیر نماییم.
این زن به بیمارستان انتقال یافته و بنا بر گزارش پلیس در شوک شدیدی به سر می برد.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/QoBMyJ

Antal visningar : 1,803
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial