دستگیری یک مرد تبر به دست در جنوب استکهلم

10:06

شنبه شب به پلیس گزارش رسید که مردی مسلح به تبر در منطقه Heron City دیده شده است.
مامورین پس از حضور در محل توانستند این مرد را دستگیر نمایند.
 
برومند
 
Antal visningar : 157
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial