رئیس سابق سازمان جهانی دوومیدانی به جرم فساد حبس گرفت

11:34

لامین دیاک، رئیس سابق اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی، که در ارتباط با فساد گناهکار شناخته شده بود از سوی دادگاه کیفری پاریس به دو سال زندان محکوم شده است. شهروند ۸۷ ساله سنگالی در ارتباط با رسوایی دوپینگ ورزشکاران روسیه به فساد و پولشویی متهم بود. دیاک در پذیرش رشوه از ورزشکاران مظنون به استفاده از مواد نیروزا برای پنهان کردن نتایج تست دوپینگ از جمله در المپیک ۲۰۱۲ لندن محکوم شده بود. او به چهار سال زندان محکوم شد که دو سال آن معلق شده است. وکیل آقای دیاک با “ناعادلانه و غیرانسانی” خواندن این حکم گفت که او تجدید نظر خواهد خواست. دیاک که همچنین ۵۰۰ هزار یورو جریمه شد در ارتباط با این ادعا که بیش از ۳ میلیون یورو برای سرپوش گذاشتن بر تقلب پول گرفته بود برای چهار سال در فرانسه موضوع تحقیق بود. قاضی گفت که اقدامات او “ارزش های دو و میدانی و نبرد با دوپینگ را تضعیف کرده است.” او از سال ۲۰۱۵ در پاریس تحت بازداشت خانگی بود.

https://www.bbc.com/persian/world-54185665

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial