زمانی که قرار بود از خانه ام اخراج شوم می خواستم اعتراف کنم

17:24
در جلسه امروز دادگاه Daniel Nyqvist که به جرم قتل دو نفر در سال 2004 در لین شوپینگ محاکمه می شود گفت “وقتی که قرار بود از منزل مسکونی ام اخراج شوم می خواستم خود را معرفی کنم. زندان به هر حال بهتر از خوابیدن در خیابان است”.
و وقتی از وی پرسیده شد پس چرا این کار را نکردی، وی پاسخ داد: “ترجیح دادم آزاد باشم”.
وی در طول جلسه دادگاه گفت “انتخاب آن دو نفر فقط اتفاقی بود. صبح وقتی که از خواب بیدار شدم می دانستم که باید این کار را انجام دهم. به همین دلیل هم آن روز صبح مسواک نزدم. می دانستم که یا دستگیر خواهم شد و یا کشته”.
وی اضافه کرد “آن روز من نصویری را در مقابل چشمانم دیدم، مانند سه نقطه. توضیح آن مشکل است”.
آن روز صبح خانواده محمد امورایی پسر هشت ساله ای که توسط Daniel Nyqvist به قتل رسید خواب مانده بودند و آن روز صبح محمد امورایی تصمیم گرفت به تنهایی به مدرسه برود.
دانیل نی کویست تقاضا کرده است که به جای قتل به جرم قتل غیر عمد محاکمه شود. امری که طبق گفته وکیل خانواده محمد امورایی غیرقابل امکان است.
برومند
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial