زوج سلطنتی سوئد در قصر Stenhammars مستقر شدند

13:42

شاه سوئد Carl-Gustav و ملکه Silvia تا اطلاع ثانوی در قصر Stenhammars در خارج از Flen اقامت خواهند گزید. ملاقات با نوه ها فقط از طریق دیجیتال صورت خواهد گرفت و همچنین از خانه کار خواهند کرد.
وزیر دربار Margareta Thorgren اعلام نمود که همه در سلامتی کامل به سر می برند و در قرنطینه نیز قرار ندارند.
برومند – راهنما

Kung Carl-Gustav och drottning Silvia bor tills vidare i Stenhammars slott utanför Flen i Sörmland. De träffar inte sina barnbarn, annat än via digitala kanaler och jobbar hemifrån.
– Alla är friska och de är inte i karantän, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

https://svt.se/nyheter/inrikes/kungaparet-i-stenhammars-slott

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial