ساعاتی پیش پرواز تهران مشهد بدلیل نقص فنی در بیابان با بال شکسته نشست.

15:35

لینک فیلم

Antal visningar : 14,062
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial