سرقت عکس های کالبد شکافی جسد از دادگاه

14:42

عکس های مربوط به کالبد شکافی جسد یک زن که 23 سال پیش به قتل رسیده است از دادگاه مالمو سرقت شده است. این عکس ها در جریان رسیدگی پرونده در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته بوده است. این اتفاق در روز جمعه گذشته رخ داده است.
 
این عکس ها پس از آنکه فردی به دادگاه مراجعه و درخواست مطالعه صورتجلسه موجود در این پرونده را نموده بود به سرقت رفته است.
 
در سوئد اسناد پروتکل دادگاه جزو اسناد عمومی تلقی می شود و مطالعه آن برای عموم آزاد است. البته اخیرا قانونی وضع گردیده که اسنادی مانند عکس های کالبد شکافی جسد جزو اسناد محرمانه تلقی می گردد و فقط تحت شرایط خاصی در اختیار افراد قرار می گیرد.
 
این سرقت به پلیس گزارش شده ولی فعلا رد پایی از سارق وجود ندارد. کسی که به دادگاه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده ای را نماید نیازی به معرفی قانونی خود ندارد.
 
یک نسخه از عکس های مفقود شده نزد پلیس وجود دارد که این عکس ها نیز از همان طریق مجددا در پرونده قرار داده شده است.
 
Antal visningar : 91
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial