سوء استفاده از کودکان 8 ساله توسط گروه های بزهکار

16:10

آخرین گزارشات نشان می دهد که گروه های بزهکار از جذب کودکان هشت ساله نیز رویگردان نیستند.
روزنامه داگنس نیهتر در این باره می نویسد که کودکان آهسته آهسته از طریق انجام وظایف کوچکتر جذب این گروه ها می شوند تا پس از گذشت چند سال به سرقت از فروشگاه ها و فروش مواد مخدر بپردازند.
همچنین گزارشات حاکی از آنست که زمانیکه والدین تلاش می نمایند که فرزندان خود را از این کار بازدارند مورد تهدید این گروه های قرار می گیرند.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial