سپاه پاسداران علت شلیک راکت به هواپیمای اوکراینی را نزدیک شدن آن به یک پایگاه هوایی این سازمان اعلام کرد.

11:50

بر اساس این گزارش مسببین این حادثه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
امروز صبح ایران پس از چند روز تاکید مبنی بر عدم دخالت نیروهای این کشور در امر ساقط کردن هواپیمای اوکراینی مسئولیت این سانحه را پذیرفت.
این امر پس از اعمال فشار بین المللی و کشورهای در گیر در این سانحه صورت می گیرد.

https://omni.se/a/g7Q8Q0

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial