شلیک گلوله به پنجره در اسکیلستونا

15:33

پلیس اسکیلستونا از شلیک به پنجره یک آپارتمان در این شهر خبر داده است.
شیشه پنجره سوراخ شده ولی خوشبختانه کسی در این رابطه آسیب ندیده است.
پرونده ای در این زمینه تحت عنوان ایجاد خطر برای دیگران و خرابکاری تشکیل شده است.
برومند – راهنما

INRIKES Polisen i Eskilstuna misstänker att någon skjutit in genom ett fönster till i en lägenhet, skriver man på sin sajt.
Det finns hål i en ruta men ingen människa har skadats. Händelsen utreds som framkallande av fara alternativt skadegörelse.

Misstänkt skott genom fönster i Eskilstuna
https://omni.se/a/rA1lne

Antal visningar : 355
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial