شیوع مجدد ویروس در مراکز نگهداری از سالمندان

10:24

در طول هفته گذشته حدود 20 مورد جدید ابتلا به ویروس در مراکز نگهداری از سالمندان در استکهلم مشاهده شده است که حاکی از بازگشت مجدد ویروس به این مراکز است.
در روزهای گذشته در سطح اروپا و در سوئد تعداد ثبت موارد جدید افزایش نشان می دهد که این پدیده نیز می تواند در همین رابطه باشد
Antal visningar : 80
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial