صدهزار نفر بیمار در طول چهار روز

19:30

شدت شیوع بیماری افزایش می یابد. تعداد بیماران اکنون از مرز سیصد هزار نفر گذشته است.
رئیس سازمان بهداشت جهانی Tedros Adhanom Ghebreyesus می گوید ۶۷ روز طول کشید تا مرز بیماران به صدهزار نفر رسید. بعد از یازده روز دویست هزار نفر به ویروس آلوده شده بودند و اکنون ظرف چهار روز این تعداد به سیصد هزار نفر رسیده است.
وی در ادامه گفت ولی ما نباید از ارقام بترسیم. نباید فقط بنشینیم و نظاره گر باشیم. ما میتوانیم شاخص اپیدمی را تغییر دهیم.
برومند – راهنما

Coronapandemin accelererar. Det var WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus budskap när han höll sin dagliga pressträff i dag.
Antalet fall har nu passerat 300 000 – och ökningen har gått snabbt de senaste dagarna.
– Det tog 67 dagar från det första rapporterade fallet till vi nådde 100 000 fall. Ytterligare elva dagar innan vi nådde 200 000 och bara fyra till innan vi nådde 300 000, sa Tedros innan han uppmanade världen att inte låta sig nedslås av siffrorna.
– Vi är inte siffrornas fångar. Vi är inte hjälplösa åskådare. Vi kan ändra kurvan för den här pandemin.

Antalet coronafall ökade med 100 000 på fyra dagar
https://omni.se/a/AdV26r

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial