عربستان سعودی، بزرگ‌ترین خریدار اسلحه در جهان

12:35

در طول پنج سال گذشته عربستان سعودی خرید تسلیحات نظامی خود را دوبرابر نموده است. بر اساس گزارش انستیتوی صلح Sipri در طول این مدت این کشور ده ها هزار بمب هدایت شونده لیزری از آمریکا و خودروهای زرهی از فرانسه خریداری نموده است. بر اساس این گزارش به این ترتیب این کشور به بزرگ ترین خریدار تسلیحات نظامی در دنیا بدل گشته است.
برومند – راهنما
فیلم

Vapenflödet till Saudiarabien har mer än fördubblats de senaste fem åren. Landet har köpt tiotusentals laserstyrda bomber av USA och pansarfordon av ett bolag i Frankrike som är en del av Volvo Group. Det uppger fredsforskningsinstitutet Sipri som rankar Saudiarabien som världens största importör av vapen.

https://svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-saudiariabien-varldens-storsta-vapenimportor

Antal visningar : 20
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial