فرانسه و هشت کشور دیگر در خلیج فارس

22:19

فرانسه هشت کشور دیگر را با خود در محافظت از کشتی های تجاری در خلیج فارس همراه نموده است.
قبلا کشورهای دانمارک، یونان و هلند در این ائتلاف فرانسه را همراهی می کردند. اکنون کشورهای بلژیک، ایتالیا، پرتقال و آلمان نیز به این کشورها ملحق شده اند.
محل استقرار این نیروها در کشور ابوظبی خواهد بود و ماموریت مراقبت از کشتی های عبوری تجاری از خلیج فارس را بر عهده خواهند داشت.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/8moPLG

Antal visningar : 249
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial