فردی که از مراکز نظامی عکس می گرفت دستگیر شد

23:16

یک مرد ۴۷ ساله از استان اسکونه که به صورت سیستماتیک از ۳۷ مرکز نظامی سوئد عکسبرداری کرده است دستگیر گردید.
عنوان جرم توسط دادستانی «جمع آوری اطلاعات از مراکز حساس» اعلام گردیده است.
دادستان Mats Ljungqvist می‌گوید این جرم جزء جرائم سنگین محسوب می‌شود.
بنا بر گفته دادستان در حال حاضر ارتباطی بین این فرد و دول خارجی به دست نیامده است.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/GGgrKJ

Antal visningar : 449
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial