فعال شدن مکانیسم ماشه

کشورهای انگلستان، آلمان تایید نمودند که مکانیسم ماشه مندرج در قرارداد برجام فعال شده است.
دلیل این امر عقب نشینی کامل ایران از تعهدات این کشور در برجام عنوان شده است. بنا بر گزارش رویترز این امر پاسخ روشنی است به عقب نشینی ایران نسبت به اجرای تعهدات خود.
فعال شدن مکانیسم ماشه به این مفهوم است که طرفین فقط ۱۵ روز فرصت دارند تا به اختلافات موجود خاتمه دهند. در غیر اینصورت امکان برقراری مجدد تحریم ها علیه ایران از طرف تمامی گروه پنج + یک وجود دارد.

https://omni.se/a/9vLjKl

Antal visningar : 326
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial