قاتل پلیس در Malexander تقاضای محدود شدن مدت زندان خود را نمود

10:37

یکی از محکومین به قتل دو پلیس که در سال ۱۹۹۹ در Malexander اتفاق افتاد تقاضای محدودیت مدت زندان ابد خود را نموده است.
Andreas Axelsson دو سال پیش نیز این تقاضا را مطرح کرد که با مخالفت روبرو شد.
جدیدا با تقاضای یکی دیگر از قاتلین، Tony Olsson موافقت شد و حبس ابد وی به ۳۵ سال محکومیت به زندان تقلیل یافت. حکمی که اعتراض دادستان را به دنبال داشت.
محکوم دیگر این پرونده، Jackie Arklöv نیز قبلا چنین تقاضایی را مطرح نموده بود که تقاضای وی نیز رد گردید.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/BRBrpv

Antal visningar : 337
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial