قتل در اسکیلستونا

10:42
پنجشنبه شب یک نفر در اسکیلستونا بر اثر تیراندازی کشته شد. پلیس تحقیقاتی را در این زمینه آغاز نموده و پرونده ای تحت عنوان قتل در اینمورد گشوده شده است. پلیس منطقه را به منظور انجام تحقیقات تکنیکی محصور نموده و مایل است که با شاهدان این ماجرا گفتگویی داشته باشد.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial