لغو سفر ظریف به Davos

13:57

بر اساس گزارشات رسیده محمد جواد ظریف سفر خود به Davos را لغو نموده است.
علت این امر از سوی عباس موسوی به دلیل تغییر صورتجلسه این نشست بوده است.
وی گفت صورتجلسه این نشست بدون آگاهی ما تغییر یافته است.
نشست اقتصادی بین المللی Davos امروز افتتاح شده تا جمعه ادامه خواهد داشت.
عدم حضور ظریف در این نشست بدین مفهوم است که ملاقاتی بین وی و ترامپ صورت نخواهد گرفت.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/OpBgqq

Antal visningar : 688
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial