لندن زیر سایه کرونا

ورود ویروس کرونا در بریتانیا، اول در سوپر مارکت‌ها احساس شد. هجوم مردم برای خرید و انبار غذا و آذوقه، قفسه ها را به سرعت خالی کرد. دستمال توالت، مواد ضدعفونی کننده و تخم مرغ نایاب شد.

بعد از اعلام قرنطینه عمومی در بریتانیا، چهره شهر به یکباره عوض شد. مرکز لندن که در روزهای عادی جای سوزن انداختن نیست، حالا در هوای آفتابی و بهاری خلوت است.

در ایستگاه های قطار و مترو، از بلندگوها به مردم هشدار داده می‌شود جز در موارد خیلی ضروری از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند.

مردم با فاصله از هم در اتوبوس و مترو می نشینند و بسیاری برای محافظت از خود به ماسک های صنعتی رو آورده اند.

https://www.bbc.com/persian/world-52054021

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial