مجروح توسط گلوله

01:02

یک مرد در منطقه Jordbro در جنوب استکهلم که توسط گلوله به شدت زخمی شده بود به بیمارستان انتقال یافت.
پلیس عملیات تحقیقی را به دنبال مجرم یا مجرمین آغاز نموده است.
هنوز فردی در این رابطه دستگیر نشده است.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/1n3MkQ

Antal visningar : 166
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial