مردی که روی پل پیدا شد دارای سابقه کیفری بوده است

09:35
بر اساس گزارش روزنامه افتون بلادت مرد 30 ساله ای که روی پل اورشتا جسد وی پیدا شد دارای سابقه کیفری بوده است.
همانطور که قبلا نیز گزارش شده بود جسد خونین وی پریشب توسط عابرین روی پل اورشتا در مسیر دوچرخه پیدا شده است.
پلیس تحقیقات تکنیکی خود را در محل آغاز نموده است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial