مرد ربوده شده چندین ساعت شکنجه شد

12:02
یک مرد 38 ساله که دیشب در منطقه Billesholm توسط پلیس پیدا شد چندین ساعت مورد شکنجه قرار گرفته بوده است.
بر اساس گزارشات وی قبل از بستری شدن در بیمارستان برای پلیس توضیح داده بود که وی روز قبل از آن توسط سه تا چهار نفر در هلسینبوری به داخل یک خودرو کشیده شده و به منطقه نامعلومی انتقال یافته بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که این افراد حین شکنجه قصد داشته اند قسمت هایی از بدن وی را قطعه قطعه نمایند.
بر اساس اظهار نظر پلیس گمان میرود منظور از این آدم ربایی اخاذی بوده باشد.
این مرد 38 ساله دارای سابقه ارتکاب جرم نبوده است.
Antal visningar : 90
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial