مرگ یک نفر در مرشتا – مشکوک به قتل

10:48
دیشب جسد یک مرد 55 ساله در یک آپارتمان در مرشتا پیدا شد.
بر اساس گزارش پلیس امکان ارتکاب قتل وجود دارد. در این رابطه پلیس یک مرد 35 ساله را به اتهام قتل و یک زن را به اتهام مشارکت در قتل دستگیر نموده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده گمان می رود که یک اختلاف قدیمی بین ساکنین ساختمان باعث درگیری منجر به این قتل شده باشد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial