معتادان به موبایل

10:20

دانشگاه Heidelberg در آلمان به منظور بررسی احتمال بروز تغییرات فیزیکی در مغز افرادی که به شدت به موبایل وابسته اند تحقیقاتی انجام داده است.
طی این تحقیقات مغز ۴۸ نفر از طریق رونتگن مغناطیسی یا magnetröntgen مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۲ نفر از این افراد کسانی بوده اند که آن ها را می‌توان در گروه موسوم به «معتاد به موبایل» قرار داد.
نتیجه تحقیقات نشان داد که مغز این افراد به نسبت گروهی که دارای اعتیاد استفاده از موبایل نیستند تغییرات فیزیکی گسترده ای را نشان می دهد. تغییراتی که همانند تغییرات فیزیکی به وجود آمده در مغز معتادین به مواد مخدر است.
اعتیاد به استفاده از تلفن موبایل و مخصوصا مطالعات پیرامون استفاده از این وسیله توسط کودکان خردسال و همچنین نوجوانان، حوزه ای است که اخیرا مورد توجه بسیاری دانشمندان قرار گرفته است.
اکنون نتیجه تحقیقات دانشمندان این دانشگاه آلمانی در نشریه علمی Addictive Behaviors چاپ گردیده است.
برومند – راهنما

TECH Universitetet i tyska Heidelberg har genomfört en studie där man magnetröntgat 48 personers hjärnor. 22 av personerna kategoriserades som personer med ett smartphoneberoende, och resultatet av studien visar att just den gruppen hade fysiska förändringar av sina hjärnor i stil med dem som man hittar hos drogberoende personer.
Smartphoneberoende är ett område som många forskare och läkare har börjat se allt mer allvarligt på, inte minst när det handlar om hur barn och unga påverkas.
De tyska forskarnas fynd har nu publicerats i tidskriften Addictive Behaviors.
”Det här lär knappast bli den sista studie som görs kring hur smartphones påverkar våra hjärnor” skriver sajten Cult of Mac i en kommentar till det hela.

Smartphoneberoende kan ändra våra hjärnor fysiskt
https://omni.se/a/vQPdpB

Antal visningar : 93
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial