معروفترین موزیک موسیقیدان آلمانی به نام ALEX که به علت جراحی های بسیار زیاد بر روی حنجره به علت متفاوت کردن صدای خود از بین رفت.

مازیار-راهنما

Antal visningar : 971
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial