ممنوعیت گدایی به دادگاه ارجاع شد

13:48

بنا بر گزارش رادیو P4 استکهلم ممنوعیت گدایی تصویب شده توسط کمون های Täbys و Danderyd به دادگاه امور اجرایی ارجاع گردید.
بنا بر گفته Patrik Sandström از کمون Lidingö نحوه گدایی پس از تصویب ممنوعیت آن تغییر یافته است. قبلا آنها می نشستند و گدایی می‌کردند. اکنون راه میروند و گدایی می‌کنند.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/BRB3Bv

Antal visningar : 350
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial