موزیکی که باعث شد وزارت ارشاد ایران تذکر دهد


آهنگ کمدی تو پلنگ منی اجرا شده در سریال سالهای دور از خانه از دیجی ظفرعلی که باعث شد وزارت فرهنگ و ارشاد به آن واکنش نشان بدهد.

مازیار-راهنما

Antal visningar : 496
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial