نمایش جعبه سیاه در تلویزیون ایران

10:35

تلویزیون ایران با نشان دادن جعبه سیاهی که گفته شد متعلق به هواپیمای اکراینی بوده است بار دیگر تمامی انتسابات وارده در ارتباط با هدف قرار گرفتن این هواپیما توسط نیروی نظامی ایران را رد کرد.
در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر علی عابدزاده
فرمانده پدافند هوایی ایران تئوری سقوط هواپیما به دلیل شلیک راکت را مردود اعلام کرد.
وی گفت ما میتوانیم با اطمینان بگوییم که هواپیما توسط هیچ راکتی سرنگون نشده است.
یکی از معاونین حسن روحانی در جریان یک مصاحبه اعلام داشت که ایران آماده است جعبه سیاه هواپیما را تحویل کشور اوکراین دهد. وی همچنین اضافه نمود که به دلیل عدم وجود اعتماد به مقامات آمریکایی جعبه سیاه تحویل این مقامات نخواهد شد.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/kJL5Rj

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial