نوجوان 16 ساله به دستور گروه های بزهکار عمل نموده است

16:21

نوجوان 16 ساله ای که یک نوجوان همسن خود را روز پنجشنبه در اسکیلستونا به قتل رساند به دستور گروه های بزهکار این کار را انجام داده است. وی در ماه مارس سال جاری بر اساس قانون نگهداری از نوجوانان توسط پلیس دستگیر شده بوده است.
در یادداشت های اداره سوسیال آمده است که وی برای گروه های بزهکار در اسکیلستونا پادویی می کند.
وی اکنون به جرم قتل و اقدام به قتل در انتظار تشکیل دادگاه خود به سر می برد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial